Agena Personal satser og tilbyr nå også bemanning. Fra venstre: Kersti Grindalen (administrerende direktør), Håvard Skavern (divisjonsleder) og Tore Smedstad (forretningsutvikler HR). Agena Personal satser og tilbyr nå også bemanning. Fra venstre: Kersti Grindalen (administrerende direktør), Håvard Skavern (divisjonsleder) og Tore Smedstad (forretningsutvikler HR).
02 aug
2016

Utvider virksomhetsområdet med bemanning

Agena Personal har utvidet sitt tjenestespekter innen human resources (HR) og tilbyr nå også bemanning.

 I fjor høst ble Agena Personal etablert. Divisjonen, som er en del av Agena AS, selger HR-tjenester til bedrifter. Frem til nylig har de jobbet med rekruttering, karriereveiledning, sykefraværsoppfølging, teambuilding og organisasjonsendring. Nå har de også startet med bemanning/vikartjenester.

– Vi er hele tiden på jakt etter å utvikle forretningsområdet vårt. I fjor høst definerte vi noen områder vi skulle jobbe med, og så lot vi bevisst det som heter vikartjenester ligge, til vi fikk hentet inn mer kompetanse. Nå er vi så heldige at vi har fått tak i Tore Smedstad, som er en racer på bemanning. Han har jobbet i bransjen i mange år og sitter med all kunnskap som skal til for å vite hvordan vi skal gjøre det her, sier Håvard Skavern, divisjonsleder i Agena Personal.

Totalleverandør innen HR

Tore Smedstad begynte i stillingen som Forretningsutvikler HR 1. mars. Han har ansvaret for å utvikle konseptet bemanning hos Agena Personal.

– Agena har et godt utgangspunkt. De ansatte her har i mange år jobbet ut mot kunder og gjort en veldig dyktig jobb. Vi har allerede flere hundre fornøyde kunder, og fra tid til annen vil de også ha behov for bemanningsbistand. Nå kan vi tilby dem det. Det gjør at vi blir en slags totalleverandør innen HR-feltet, sier Smedstad, som har sju års utdanning innen HR og har jobbet i bemanningsbransjen i rundt 20 år.

Rett person – rett plass

Administrerende direktør i Agena Personal, Kersti Grindalen, forteller at stadig flere bedrifter etterspør vikartjenester. Hun mener Agena Personal er rett selskap til å hjelpe dem.

– Vi er lokale og har bred og solid kompetanse. Både om markedet og mulighetene som er her, men også når det gjelder å finne rett person til rett plass. Det er helt avgjørende for å få en god match. Da må du kjenne til begge sider av bordet – både arbeidstaker- og arbeidsgiver-siden. Det kan vi med hånden på hjertet skryte av at vi er eksperter på, sier Grindalen.

– Hvordan skal dere konkurrere mot de store nasjonale bemanningsbyråene som finnes?

– Vi tenker at vi gjør mer enn bare et bemanningsbyrå. Fordi vi setter mennesket i sentrum og tilbyr alle tjenester innen HR. Så vidt meg bekjent er det ikke så mange andre som gjør det, sier Grindalen.

– Vi har utrolig mange gode verktøy å spille på, og så sitter vi med denne menneskelige kompetansen i tillegg. Det er våre viktigste konkurransefortrinn, legger divisjonsleder Skavern til.

Målet til Agena Personal er å ta rollen som Hedmarks viktigste mulighetsskaper og sterkeste fagmiljø på personlig utvikling, individuell arbeidsformidling og personalforvaltning.