Fra venstre: Christian Amundsen i Veksthuset Rekruttering, Solrun Flatås Risnes i M3 Helse og Frode Flathagen i Tepas Personal. Fra venstre: Christian Amundsen i Veksthuset Rekruttering, Solrun Flatås Risnes i M3 Helse og Frode Flathagen i Tepas Personal.
09 des
2016

Drar nytte av hverandres kompetanse i nytt samarbeid

Veksthuset Rekruttering, Tepas Personal og M3 Helse har inngått et samarbeid om å bistå virksomheter i omstillings- og nedbemanningsprosesser. Dette gjør at virksomheter med slike behov tilbys all hjelp de trenger via ett kontaktpunkt slik at de ansatte får best mulig hjelp og oppfølging.

Tekst og foto: Ina Øien.

– Ingen av oss har mulighet til å gi et så helhetlig tilbud til kunden alene. Derfor har vi samlet spisskompetansen vi har på tre ulike felter og laget et vinnerlag, sier Frode Flathagen, salgsleder i Tepas Personal og initiativtaker til samarbeidet.

Spisskompetansen til Tepas Personal er karriereveiledning, funksjonsvurdering og heving av basiskompetanse. M3 Helse bistår innen helse, miljø og sikkerhet. Eksempelvis risikovurdering av ulike tiltak, sikre rask tilgang til lege, psykolog og livsstyrketrening både i den akutte og mer varige prosessen. Veksthuset Rekruttering er en profesjonell formidler av arbeidskraft, som kjenner arbeidsmarkedet i regionen svært godt og kan få kandidaten raskt ut i ny jobb.

– Da man blir berørt av omstillinger og nedbemanninger trenger man ofte profesjonell hjelp. Sammen hjelper vi å håndtere krisa for den personen det gjelder. Med helsepersonell, karriereveiledning, opplæring og å finne ny jobb. De får hjelp til alt de trenger av oss for å ivareta de berørte på en best mulig måte, sier Christian Amundsen i Veksthuset Rekruttering.

Kartlegger bedriften

I praksis fungerer samarbeidet slik at en virksomhet som står ovenfor en nedbemannings- eller omstillingsprosess tar kontakt med enten Veksthuset Rekruttering, Tepas Personal eller M3 Helse. Deretter kalles det inn til et felles informasjonsmøte mellom alle fire partene.

– Sammen kartlegger vi bedriften og kommer med forslag til hva de kan gjøre for best å ivareta de ansatte. Det vil alltid være forskjellige behov i omstillings- og nedbemanningsprosesser. Noen trenger kanskje karriereveiledning og må via Tepas før de kommer til oss i Veksthuset. Noen knekker sammen og må til psykolog hos M3 Helse, før de blir karriereveiledet hos Tepas. Mens andre er klare for å gå rett ut i ny jobb og kommer direkte til oss, sier Amundsen.

Målet er at de som blir rammet av en nedbemanning skal komme raskest mulig ut i arbeidslivet igjen.

Behov for profesjonell hjelp

Solrun Flatås Risnes i M3 Helse var ikke i tvil da de ble spurt om å være med på samarbeidet.

– Vi ser at omstillings- og endringsprosesser kan gi individuelle utfordringer, som krise og sjokk. Står du i en presset livssituasjon og får en sånn beskjed fra arbeidsgiveren din så trenger du kanskje akutt hjelp. Det kan vi hjelpe dem med. Enten det er via lege, psykolog eller bare en samtalepartner, sier Flatås Risnes. I tillegg trenger ofte både ledere og verneombud bistand og støtte i slike omstillinger.

Hun mener stadig flere har behov for profesjonell hjelp, i et presset arbeidsmarked hvor det hele tiden stilles høyere krav til effektivitet, samarbeid, prestasjon og utvikling.

Ta kontakt tidlig

For å kunne gi best mulig hjelp til ledere og ansatte anbefaler Flathagen, Amundsen og Flatås Risnes at bedrifter som står ovenfor omstilling eller nedbemanning tar kontakt så tidlig som mulig i prosessen.

– Ta kontakt med oss før dere går ut offentlig. Vi kan veilede om hvilke problemer dere kommer til å møte på og være tilstede på et fellesmøte og presentere hva vi kan gjøre for bedriften og hva vi kan gjøre for den enkelte som blir rammet, sier Christian Amundsen, og minner om at alle tre bedriftene har taushetsplikt.

De har stor tro på samarbeidet.

– Vi er tre etablerte innlandsfirmaer med god lokalkunnskap som utfyller hverandres kompetanse. Samarbeidet forenkler og gjør det vesentlig enklere for virksomheter som har behov for slike omstillings- og nedbemanningsprosesser.