Line Nordholm Karlstad og Ståle Myklevik hos Bygg-Team AS har tipsene til hvordan du kan spare energi. Line Nordholm Karlstad og Ståle Myklevik hos Bygg-Team AS har tipsene til hvordan du kan spare energi.
02 mar
2017

Spar strøm med langsiktige tiltak

Bor du i et eldre hus er sjansen stor for at du har noen «energityver». Line Nordholm Karlstad og Ståle Myklevik hos Bygg-Team AS har tips til hvilke langsiktige tiltak du kan gjøre, som både vil senke strømregninga og bedre bomiljøet.

Tekst og foto: Ina Øien.

1. januar trådte de nye energikravene til bygg i byggteknisk forskrift (TEK10) i kraft. Kravene innebærer at nye bygg vil bli om lag 20-25 prosent mer energieffektive sammenliknet med før, ifølge en pressemelding fra regjeringen. Men hva med eldre bygg, som ikke er underlagt de nye kravene?

– Det er mye å hente på å gjøre tiltak der også, og noe kan du til og med få støtte av Enova til å gjennomføre, sier Line Nordholm Karlstad, daglig leder hos Bygg-Team AS.

Mye å spare

Blant tiltakene man kan gjøre er å skifte ut gamle vinduer og dører. Ifølge Enova kan vinduer stå for opp mot 40 % av varmetap i en bolig. Hvis boligen din har tolagsvindu fra 80-tallet, kan du mer enn halvere varmetapet fra disse ved å bytte til 3-lags lavenergivinduer.

Et annet tiltak er å bytte tak.

– Det er den største synderen når det gjelder varmetap. Eldre hus har tak laget med gamle dimensjoner, de isolerer lite og er generelt dårligere enn produktene som finnes på markedet i dag, sier Ståle Myklevik, ingeniør, takstmann og byggmester hos Bygg-Team AS.

Etterisolering er et annet tiltak som vil kunne gi lavere energiutgifter. Og det gjelder ikke bare for hus bygd på 60-70-tallet. Frem til 2007 var det for eksempel godkjent med bare 15 centimeter isolasjon i yttervegger. I dag er minimumskravet 20-25 centimeter.

Forny gamle varmekilder

Å bytte gamle varmekilder er også noe man bør vurdere, ifølge Nordholm Karlstad og Myklevik. For eksempel kan gamle panelovner byttes ut med nye, som har natt- og dagsenking. Gamle oljefyrer, som for øvrig er foreslått forbudt av regjeringen fra år 2020, kan byttes ut med varmepumpe eller pelletskjel.

Gamle vedovner kan byttes ut med nye.

– En ny vedovn er rentbrennende og varmer bedre. For hver vedkubbe du legger inn, vil du få igjen mer energi i form av varme. Gamle ovner blir fort varme, men de blir også fort kalde. De nye holder mye bedre på varmen, sier Nordholm Karlstad.

Støtte fra Enova

Det kanskje ikke så mange vet er at man kan søke Enova om å få dekket deler av kostnadene for tiltak som reduserer energibruk. Ordningen kalles Enovatilskuddet. Gjennomfører du noen av tiltakene som inngår i ordningen og sender inn kvittering, kan du altså få tilbake en del av utgiftene. Det gjelder for eksempel hvis du får hjelp av en energirådgiver, om du installerer varmepumpe (luft-vann-, væske-vann- eller avtrekksvarmepumpe), fjerner oljekjel eller –kamin, installerer varmestyringssystem, balansert ventilasjon eller vannbåren varme. En helhetlig oppgradering av bygningskroppen (yttervegger, tak, vinduer, ytterdører og grunnmur) kan for eksempel gi tilbake mellom 100- og 150 000 kroner, avhengig av hvor omfattende oppgraderingen er. Se Enova.no for mer informasjon.

Nordholm Karlstad og Myklevik mener det er mye å hente både for den enkelte forbruker og generelt for miljøet og samfunnet ved å gjøre noen energitiltak.

– Du får bedre bokomfort og sparer i tillegg penger på strømregninga. Tipsene våre er langsiktige tiltak som varer i mange år, sier de to, og opplyser samtidig at Bygg-Team AS kan være behjelpelig med å foreslå tiltak.

– Vi kan lage en plan der vi setter opp i prioritert rekkefølge hva du bør gjøre. Kanskje bør du bytte tak før du bytter vinduer.