Dronebilde av Ydalir fra desember. Den nye og miljøvennlige bydelen i Elverum vil romme 800-1000 boenheter når den står ferdig om anslagsvis 10-15 år. Foto: Elverum Tomteselskap. Dronebilde av Ydalir fra desember. Den nye og miljøvennlige bydelen i Elverum vil romme 800-1000 boenheter når den står ferdig om anslagsvis 10-15 år. Foto: Elverum Tomteselskap.
21 jun
2017

Mer miljøvennlig blir det ikke

Medlemskapet i ZEN har bidratt til at Elverum virkelig får vist seg fram som en framtidsrettet og miljøvennlig kommune. Med forskere på laget er grunnlaget for Norges mest miljøvennlige bydel nå lagt.

Utgangspunktet for Ydalir som miljøvennlig bydel er svært godt: Med den høye andelen skog, binder vi faktisk mer CO2 enn vi slipper ut i Elverum kommune. At skogen, og matjorda, får stå i fred når vi bygger en ny bydel er også positivt for miljøet. Det gamle grustaket har gjort sin nytte, og er snart ryddet og klar for skole og boliger.

De siste månedene har Elverum Tomteselskap, som er den største grunneieren i Ydalir, planlagt bydelen sammen med kommunen og interesserte aktører. Målet er å lage retningslinjer for hvordan bydelen kan bli mest mulig miljøvennlig, uten velferdstap for de som bor der. I dette arbeidet har vi dratt god nytte av partnerskapet kommunen og tomteselskapet har i forskningssenteret ZEN (Zero Emission Neighbourhood).

Miljøvennlige bygg – og gode nabolag

ZEN IMG 1917Prosjektleder i Elverum Tomteselskap, Anna-Thekla Tonjer, forteller om Ydalir under Byggedagene tidligere i år. Mange i byggebransjen er interessert i det som gjøres i Ydalir relatert til ZEN. Foto: Hanne Bjugstad. Senteret ledes av Sintef og NTNU, og Ydalir er ett av sju pilotområder som utvikles i tråd med deres kunnskap om miljøvennlig byggeri. Forskningssenteret ble etablert i 2017, og er en videreføring av ZEB (Zero Emission Building). Gjennom åtte år med forskning og bygging av ni svært miljøvennlige bygg, har forskere tatt med seg mye lærdom om hva som fungerer i praksis. Selve kronen på verket av ZEB er nybygget på Campus Evenstad, Norges mest miljøvennlige bygning bygd i massivtre.

Med ZEN tas dette videre. Hvordan kan fellesløsninger gjøre en hel bydel mer miljøvennlig? Planleggingen av Ydalir har forsøkt å finne svar på dette. Her har lokale aktører spilt en stor rolle og også gitt mye kunnskap tilbake til forskningssenteret. Miljøvennlige energiløsninger, gode kollektivtilbud og løsninger for gang- og sykkelveier er noen av svarene som vil gi beboere en god, og kanskje enklere, hverdag, samtidig som det tas hensyn til miljøet.

Fakta FME ZEN - The Research Centre on Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities
Varighet: 2016-2024. Senterets visjon er "Bærekraftige områder med null utslipp av klimagasser". For å oppnå dette vil det:
• Utvikle verktøy for å prosjektere og planlegge nullutslippsområder
• Skape nye forretningsmodeller, roller og tjenester som bidrar til en fleksibel overgang til nullutslipps-samfunnet
• Utvikle kostnadseffektive og ressurseffektive bygninger med miljøvennlige materialer, teknologier og konstruksjonssystemer
• Utvikle teknologier og verktøy for å prosjektere og drifte energifleksible områder
• Utvikle verktøy for å optimalisere lokale energisystemer og deres interaksjon med overordnede energisystemer
• Utvikle 7 nullutslippsområder som skal fungere som innovasjonsarena og utprøvingsområde for teknologiene og løsningene som utvikles i senteret

De sju områdene finnes i Oslo, Bergen, Trondheim, Bodø, Steinkjer, Elverum og på Evenstad.

Partnere fra næringsliv og offentlig virksomhet: Oslo, Bergen, Trondheim, Bodø, Elverum, Steinkjer, Sør-Trøndelag fylkeskommune, Statsbygg, NVE – Norges vassdrag og energidirektorat, DiBK – Direktoratet for byggkvalitet, Husbanken, ByBo, Elverum Tomteselskap, TOBB, Snøhetta, Reinertsen, Asplan Viak, Multiconsult, SWECO, Civitas, Futurebuilt, Hunton, Moelven, Norcem, Skanska, GK, Caverion, Nord-Trøndelag Energiverk, Numascale, Smart Grid Services Cluster, Energi Norge, og Norsk Fjernvarme.

Forskningspartnere: NTNU og SINTEF.

Se mer: https://www.ntnu.no/zen