Line Ramsrud er ny strategi- og kommunikasjonssjef i SINN. Line Ramsrud er ny strategi- og kommunikasjonssjef i SINN.
30 aug
2017

Nytt ansikt hos studentsamskipnaden

Line Ramsrud fra Gjøvik har begynt i stillingen som strategi- og kommunikasjonssjef hos Studentsamskipnaden Innlandet (SINN).

Tekst og foto: Ina Øien.

Etter at Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer fusjonerte under navnet Høgskolen i Innlandet (INN) fra 1. januar i år, har også studentsamskipnadene gjort det samme og etablert Studentsamskipnaden Innlandet (SINN). I den forbindelse er det opprettet en ny stilling som strategi- og kommunikasjonssjef. 1. august startet Line Ramsrud fra Gjøvik i stillingen. Line har tidligere jobbet 14 år som journalist og redaktør i Oppland Arbeiderblad.

– Det er veldig annerledes enn hva jeg har gjort tidligere, og mye å sette seg inn i. Men jeg synes det er kjempespennende og inspirerende. Min jobb er å sørge for at vi er på de plattformene vi trenger for å ha god kommunikasjon med studentene, sier hun.

Høgskolen i Innlandet har cirka 13 000 studenter, fordelt på campusene Hamar, Elverum, Rena, Blæstad, Evenstad og Lillehammer.

Studentsamskipnaden sine virksomhetsområder omfatter bolig, barnehage, kantine, bokhandel og rådgivningstjeneste/helsetilbud. Det er en non profit-organisasjon. Det vil si at alt overskudd går tilbake til økt studentvelferd.

Totalt er det cirka 90 ansatte i SINN. Hovedkontoret, hvor Line skal være mest, er på Lillehammer.

– Målet er å legge til rette for at vi har kanaler og plattformer som er tilgjengelig for studentene og at de bruker tjenestene våre. Og så håper vi at de skal ha det bra de årene de er i Innlandet, slik at vi kanskje kan beholde kompetansen deres når de er ferdig med å studere. Jeg synes det er kjempespennende å jobbe for at studentene skal ha en best mulig studiehverdag, sier Line.