11 av de 15 ansatte i Fram Revisjon. Daglig leder og medeier, Erlend Øverby Sund, er nummer fem fra venstre. 11 av de 15 ansatte i Fram Revisjon. Daglig leder og medeier, Erlend Øverby Sund, er nummer fem fra venstre.
07 sep
2017

Har kjøpt opp HR-Revisjon

Fram Revisjon har kjøpt opp elverumsfirmaet HR-Revisjon. 1. september var avtalen offisielt i boks.

Tekst og foto: Ina Øien.

– Vi ønsket å bli litt større, styrke kompetansemiljøet vårt og samtidig beholde det lokale eierskapet HR-Revisjon hadde i Elverum, så det ikke selges til store internasjonale selskaper. Nå forblir kapitalen i Elverum, sier Erlend Øverby Sund, daglig leder og medeier i Fram Revisjon.

Begge selskapene ble etablert i Elverum på midten av 80-tallet. Med oppkjøpet forsvinner HR-navnet. Fram Revisjon har nå 15 ansatte, inkludert de fem som ble med over fra HR-Revisjon. Kontoret HR-Revisjon hadde på Amfi er lagt ned, mens kontoret på Rena som var deltidsbemannet beholder Fram Revisjon. I tillegg til Elverum og Rena har de også kontor på Flisa.

Ifølge Erlend har oppkjøpet vært ønsket i lengre tid. Ole Erik Framås, som i sin tid startet Fram Revisjon (da Framås Revisjon), og Per Ola Galaasen og Einar Nordli, eiere av HR-Revisjon frem til oppkjøpet, kjenner hverandre fra studietiden og har lenge snakket om en fusjon.

– Vi har veldig lik sammensetting av kunder, begge er lokalt forankret og begge ønsket at eierskapet skulle forbli i Elverum. Det er viktig både for kompetansen og lokalmiljøet. I tillegg er vi alltid ute etter å styrke oss og vokse, sier Erlend.