Jonny Stensaasen, enhetsleder innen veg, park og anlegg, og Tore Hugnes, overingeniør ved vann og avløp. Jonny Stensaasen, enhetsleder innen veg, park og anlegg, og Tore Hugnes, overingeniør ved vann og avløp.
19 okt
2017

Meld fra om feil

Vi har tatt i bruk en ny tjeneste som gjør det enklere for deg som innbygger å melde inn skader som hull i en veg eller ødelagt gatebelysning. Dette gjør du enkelt via mobil, PC eller lesebrett.

Tekst og foto: Elverum kommune.

Vi mottar jevnlig henvendelser fra innbyggerne våre i Elverum om hull i vegen eller mørke gatelys. For å gjøre det lettere for innbyggere å melde fra om feil, tar vi nå i bruk «Varsle om feil». Her kan man enkelt melde om ulike forhold, som brunt vann i springen, ødelagt veiskilt eller hull i vegen. Tjenesten dekker områdene vann, avløp, veg, gatelys, park og fritid og miljø.

EN EFFEKTIV LØSNING

– Vi gleder oss over at det nå blir enklere for innbyggerne å melde inn feil. Løsningen gir også bedre informasjon om hva som er feil og hvor det er feil. Vi får også enkelt gitt beskjed om at feilen er utbedret, og dokumentert saken fra A til Å, sier sektorsjef for teknikk og miljø, Tor Backe.

Enhetsleder innen veg, park og anlegg, Jonny Stensåsen, legger til:

– En slik løsning gir oss også bedre muligheter til å prioritere og planlegge større utbedringstiltak. Alt i alt mener vi det er en effektiv og praktisk løsning for både innbyggerne og oss selv.

HVORDAN FUNGERER DET?

Lenke for å registere fi nner du på førstesiden av www.elverum.kommune.no. Dette gjør du enten via en PC, et lesebrett eller mobil. Du har også muligheten til å legge inn bilde av feilen. Fra mobilen kan du ta direktebilde med kameraet, som kan legges ved. Du kan også se om tilsvarende meldinger har blitt meldt inn tidligere, og hvilke meldinger som er registrert i ditt nærområde. Det er valgfritt om du ønsker å oppgi din kontaktinformasjon. Gjør du dette, vil du få svar og statusmeldinger. Velger du å ikke oppgi kontaktinformasjonen din, må du selv følge med henvendelsen på web.

Kommunen har ansvaret for omtrent 250 kilometer veg, herunder sommer- og vintervedlikehold. Dette innebærer blant annet grusing, høvling, kantklipp, strøing og brøyting. Statens vegvesen har derimot ansvaret for vedlikehold av riks- og fylkesveger. De har beredskap hele døgnet, og tar imot henvendelser innen veg, vann, avløp og park.

Skal du melde inn en feil/mangel på rikseller fylkesveg, ta kontakt med Statens vegvesen.