Introduksjonskurs i psykisk helse – Tankens kraft
14 des
2017

Introduksjonskurs i psykisk helse – Tankens kraft

Mange sliter med psykiske utfordringer som angst og depresjon. Elverum kommune tilbyr nå kurs som innebærer enkle, virksomme metoder, enten du vil lære mer for egen pykisk helse, eller ønsker mer kunnskap som pårørende, tjenesteyter eller innbygger.

Tekst: Elverum kommune. 

Kurset bygger på kognitiv metode, og går over fire samlinger à 2 timer:

Samling 1: Kognitiv metode, depresjon
Samling 2: Bekjempe depresjon, angst
Samling 3: Bekjempe angst, søvn, avspenning
Samling 4: Selvhevdelse, veien videre

Det er ingen presentasjon eller samtale i plenum, og du trenger ikke å dele noe.
Kurset er gratis, men du betaler 250,- kr. for kursmateriell og enkel bevertning. Det sendes ut faktura i etterkant.

Det er to veier inn
1) Du søker psykisk helsetjeneste fordi du har behov for noe hjelp, og vi vurderer at dette er riktig sted å starte.
2) Du er nysgjerrig på psykisk helse, og vil lære mer. Du melder deg på.

Målgruppe
Du over 18 år som:
1)
.. synes det er vanskelig å gå på jobb/skole
.. isolerer deg mer
.. har søvnproblemer
.. har bekymringer som går ut over livskvalitet
.. og/eller har annet ubehag som er annerledes enn tidligere

2) er familiemedlem/pårørende/venn

3) er offentlig ansatt, har frivillig arbeid eller andre oppgaver der du ønsker å lære mer om psykisk helse.

Kursholdere er to av disse:
• Petter Sundt Nyborg
• Malin M. Simensen
• Kari Fagerland
• Hege Rismoen

For mer informasjon og/eller påmelding, ta kontakt med:
Rus og psykisk helse, Elverum kommune, tlf: 468 63 970