Hedmark er landets absolutt største skogfylke både i hogstvolum og påfølgende tiltak for å få opp ny verdifull skog. Årlig hogstvolum er omtrent 3 mill. m3 til en førstehåndsverdi på ca. 1 mrd. kr, som er omtrent 1/3 av samlet norsk avvirkning.

Det er ikke tilfeldig at Erik Lukashaugen er bedt om å opptre under Østerdalskonferansen 2017. Visesangeren fra Elverum står bak låter som «Vise før Skoga», «Skogen synger» og «Fløtervise».

Eidsiva Bioenergi har oppgradert fjernvarmeanlegget i Elverum for å få en større og bedre standard. Anlegget brenner flis fra Sør-Østerdal interkommunale renovasjonsselskap (SØIR) og har røykgassrensing og kontinuerlig overvåking av avgasser og utslipp. Anlegget er nå i større grad automatisert, forteller prosjektleder Knut Finstad i Eidsiva Bioenergi.

23. august i år er det 100 år siden Helge Væringsåsen døde, 80 år gammel. Han betegnet seg selv som «østerdalsbonde» hele livet, selv om andre østerdalsbønder nok ville hevde at han var litt «annsjles» - annerledes - enn dem.

Et internasjonalt forskningsprosjekt ledet fra Norge skal gi mer tømmer og mindre naturskader. Norge stiller med omfattende forskning og byr på verdensledende teknologi fra Statskog.

Vi har ingen tall på hvor mange som konkret har besøkt utstillingen, men «Det fantastiske treet» har helt klart bidratt til publikumsøkningen vi har hatt det siste året, forteller fagkonsulent, Stein Tore Andersen, ved Norsk Skogmuseum.

Side 1 av 3