Knut Finstad og Roy Arne Hovden foran anlegget til Elverum Fjernvarme. Knut Finstad og Roy Arne Hovden foran anlegget til Elverum Fjernvarme.
06 mar
2017

Nytt anlegg for Elverum Fjernvarme

Eidsiva Bioenergi har oppgradert fjernvarmeanlegget i Elverum for å få en større og bedre standard. Anlegget brenner flis fra Sør-Østerdal interkommunale renovasjonsselskap (SØIR) og har røykgassrensing og kontinuerlig overvåking av avgasser og utslipp. Anlegget er nå i større grad automatisert, forteller prosjektleder Knut Finstad i Eidsiva Bioenergi.

Redaksjonell annonse. Tekst og foto: Eidsiva Bioenergi.

Eidsiva leverer fjernvarme til elverumsområdet gjennom Elverum Fjernvarmes anlegg, som er eid av Eidsiva Bioenergi siden 2015. Fjernvarmeanlegget ble satt i drift i 2002 med kjeler som benyttet flis av returtre og en forstøvingsbrenner for trebriketter. Anlegget leverer cirka 48 GWh fjernvarme i året til ca. 150 kunder, og fjernvarmenettet har en lengde på 22 kilometer.

Større og bedre standard

- Det gamle anlegget var slitt og trengte en oppdatering, sier Finstad, som forteller at de to fyrkjelene nå er erstattet av en større kjel og fjernvarmesentralen har fått en større og bedre standard. Varmesentralen har i dag fire kjeler og en akkumulator som sammen fungerer som en enhet. Anlegget velger automatisk den billigste fyringsenheten og legger inn backup-kjeler etter behov. Administrasjonsbygget er pusset opp, og distribusjonspumpene og kjelkretsen i anlegget er oppgradert. I tillegg er brenselssiloen forbedret, og det er blitt gjort investeringer i fjernvarmenettet.

- Vi har også styrket bemanningen med utdannelse og kurs for å gjøre de enda mer kompetente i sitt arbeid, sier driftsleder Roy Arne Hovden. Han legger til at fjernvarmeanlegget benytter seg av lokalt trevirke fra Elverum og Hamar. Tidligere har de kjøpt treavfall fra Oslo.

Komplisert og utfordrende

Finstad forteller at anlegget har vært i drift og de har levert varme til kundene gjennom hele byggeperioden.

- Det har gjort prosessen komplisert og utfordrende, men de ansatte har stått på og gjør en kjempeinnsats for å få prosjektet i havn, sier han.

Prosjektets kostnad er i overkant av 70 millioner kroner, og Eidsiva har stått for store deler av finansieringen. I tillegg har prosjektet mottatt støtte fra Enova og Næringslivets Nox-fond.

Ønsker du mer informasjon om fjernvarme og Eidsiva Bioenergi, gå inn på - www.eidsiva.no/fjernvarme