Gleden av å hjelpe andre
04 des
2016

Gleden av å hjelpe andre

- Handleposer i begge hendene. Hjem for å lage mat etter skole og jobb, for så å hjelpe ungene med lekser før de skal videre til fritidsaktiviteter. Til tider høy temperatur og høyt tempo! Jeg husker jeg tenkte: Det må da være mange som har det på denne måten? Det var slik tankene begynte å forme seg, sier Lene Skullerud som for fem år siden startet Klatreveggen leksehjelp og læringssenter. 

 Tekst: Vigdis Marie Blikkberget. Foto: Markus Søgård, «Søgårdfotografiske»

I Falsensgate 12 i Hamar ligger Klatreveggen leksehjelp og læringssenter. Her tilbys tilrettelagt undervisning og leksehjelp i alle fag på grunnskolenivå, samt i avtalte fag for videregående – og voksenopplæring. Daglig leder og gründer bak læringssenteret heter Lene Skullerud, og i januar 2017 kan hun se tilbake på fem fine år i stadig utvikling.

- Det startet som et enkeltmannsforetak med to elever og de to kontorene der borte, peker hun. Først var det kun leksehjelp, så la jeg til privatundervisning og så kurs. Slik har vi vokst. I løpet av dette året utvider vi med enda flere undervisningsrom, og vi har også nye tanker innenfor kunnskapsformidling. Samtidig vil vi videreutvikle samarbeidet med skolen og NAV, og med andre offentlige etater og foreninger.

Det var høsten 2010 hun fikk idéen.

- Jeg jobbet som lærer på Prestrud skole, og dette med leksehjelp var på trappene inn i den offentlige skolen. Personlig følte jeg at tiltaket ikke ble helt slik som tenkt, og etter hvert ble begrepet «leksehjelp» også endret til «leksetid» i grunnskolen. De som virkelig trengte hjelpen mest, falt utenfor, forteller Lene som legger til:

- Leksetid kan ofte bli en hektisk og masete tid hjemme. Foreldrene vil veldig gjerne hjelpe barna sine, men hverdagskabalen i hjemmet kan bli vel «overbelastet» til tider. Her kjenner vi oss alle igjen! Flere foresatte opplever også at de ikke strekker til som fagveiledere og leksehjelpere. Det er stadig nye metoder og læringsstrategier som utvikles i fagene, og at «far forklarer på en måte og læreren på en annen måte», skaper frustrasjon! Noen ganger renner begeret over for store og små der hjemme.

På denne tiden debatterte man også årsaken til det store frafallet i den videregående skolen.

- Kanskje man kan koble dyktige pensjonerte lærere med elever som faller ut av skolesystemet, danne mindre læringsgrupper og dermed gi mer individuell og tilpasset opplæring?, tenkte Lene:

- Der er et mangfold av skoletilbud og treningsmuligheter for elever som har talenter innenfor kulturfagene (musikk/dans/drama) og idrett i Hamar og omegn. Hva med elevene som vil utvikle gode ferdigheter i realfag, språkfag og samfunnsfag? Har de tilgang til ekstra treningsmuligheter og læremestere etter skoletid? Hva med elevene som kun trenger et ekstra løft før eksamen for å få studiekompetansen i mål? Et løft videre til høyskoler og universitetsnivå? Hva med elevene som trenger struktur og systematikk og ekstra trening i å tilegne seg gode læringsverktøy, et ekstra løft for å styrke mestringsfølelse og selvbildet, og for å gi økt selvinnsikt?

Etter at Lene hele høsten 2011 hadde dyrket ideen, tok hun mot til seg i januar 2012 og startet Klatreveggen leksehjelp og læringssenter. Hun har alltid hatt en skapertrang, vært en gründer, og lidenskapen for barn og ungdom har alltid vært til stede. Med sin sosialpedagogiske tilleggsutdannelse har hun også vært med å starte en egen barnehage i Hamar, og hun ledet første SFO i Hamarskolen; et pilotprosjekt. Helt siden ungdomsskolen visste Lene at hun skulle bli lærer. Det å sette seg klare mål tror hun gjør sitt til at skolen også blir enklere å fullføre:

- Ikke alle har klare mål, og noen trenger litt ekstra hjelp på veien. Hos Klatreveggen leksehjelp og læringssenter blir alle elever sett og får individuell tilpasset opplæring. Det blir det eksklusive hos oss! Vår målsetting er å styrke elevenes forutsetninger for læring, for å oppnå bedre faglige resultater, sier Lene som legger til at undervisningen foregår en til en eller i læringsgrupper på maks seks elever.

Elevene ved Klatreveggen leksehjelp og læringssenter er i alderen 8 til 48 år. De kommer fra hele distriktet, fra Espa i sør til Lillehammer i nord.

- Vi har nå et gjennomsnitt på ca. 50 elever i semesteret, og enda vil det alltid være plass for flere elever og flere leksehjelpere! Bare ta kontakt med oss, smiler Lene og legger til:

- De fleste velger hel elevplass, som gir to timer undervisning per uke. Denne modellen gir fast struktur, tett oppfølging og god progresjon. Vi tilbyr også halv elevplass, enkeltstående timer og eksamensforberedende kurs. Klatreveggen leksehjelp og læringssenter har inntak hele året og søknad kan sendes elektronisk via våre nettsider. Også følger vi skoleruta i Hamar.

I tillegg til å være daglig leder for Klatreveggen lekehjelp og læringssenter jobber Lene 100 % som lærer i Globalskolen AS, en nettskole for norske barn i utlandet. Klatreveggen er Lenes fritid, og hun er derfor veldig ydmyk overfor teamet på 18 lærere som også bruker av sin fritid for å undervise i Falsensgate 12:

- Hadde det ikke vært for dem, så hadde det ikke vært noe læringssenter her. De stiller opp år etter år, like dedikerte og like lidenskapelige for faget sitt. Engasjementet de har for å hjelpe barn og ungdom rører ei som selv har vært i yrket i over 30 år. Ikke minst det å se utviklingen til elevene, se at de lykkes og at karakterene går opp! Vi er en støttespiller til den offentlige skolen. Vi hjelper den enkelte elev gjennom utdanningssystemet, til videre studier eller ut i jobb. Det gir masse glede og mening – for alle parter.