Oljefri med varmepumpløsninger
19 mai
2017

Oljefri med varmepumpløsninger

Blir fossil oljefyring forbudt i 2020? Formuleringen av forbudet lar vente på seg, men det er ingen ting som tyder på at det varslede forbudet ikke blir noe av.

Tekst og foto: Vigdis Marie Blikkberget. Kilde: www.oljefri.no

 

I juni 2012 vedtok Stortinget klimaforliket mellom daværende regjeringspartier Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og opposisjonspartier Høyre, Kristelig folkeparti og Venstre. Klimaforliket går inn for et forbud mot fyring med fossil energi i 2020. Nåværende regjering med Høyre og Fremskrittspartiet har bekreftet i Regjeringserklæringen at de står fast ved det varslede forbudet. Hvordan forbudet vil se ut i praksis, og hvordan det vil bli håndhevet, er ennå ikke avklart men slik er forbudet foreslått:

1. Forbud mot fyring med fossil olje og parafin i boligbygninger og som grunnlast i yrkesbygninger.

2. Som forbud 1, men omfatter også spisslast i yrkesbygninger.

For begge alternativene er det forutsatt at forbudet innføres i 2020.

 

På landsbasis har mellom 80.000 – 90.0000 boliger oljefyring som varmekilde. Mange av dem befinner seg på indre Østlandet. I tillegg har hver enkelt kommune et register over antall boliger som har oljetanker.

- Det er grunn til å presisere at forbudet gjelder bruken av fossil fyringsolje, og ikke selve oljekjelen eller parafinkaminen. Det finnes blant annet biofyringsolje på markedet som kan brukes i stedet for fossil fyringsolje, sier daglig leder YC Rør, Erlend Mogen, som legger til:

- Uavhengig av et forbud mot oljefyring er oljetankeiere likevel ansvarlig for at oljetanken er i forsvarlig stand og ikke lekker.

 

Det finnes flere gode erstatningsalternativer til oljefyr som vedovn eller forskjellige varmepumpesystemer. En kombinasjon av disse vil også gi god energiutnyttelse og komfort. Frode Mikkelsen, leder privatmarked YC Rør Hamar, mener det er fornuftig å be om en befaring da boliger er forskjellige og behovene er deretter.

- En oljefyr er vanligvis tilknyttet et varmeanlegg med radiatorer og/eller gulvvarme. Dette bør erstattes med oppvarmingsløsninger som kan kobles til det vannbårne anlegget i huset. Noen bruker luft som varmekilde, mens andre ønsker å bore etter bergvarme. Ved det sistnevnte kontakter vi et brønnboringsfirma som utfører jobben. Vi bruker alltid anerkjente leverandører, noe som gir en sikkerhet og trygghet for kunden. Med høy kompetanse, og nærmere 45 års erfaring i bransjen, vet vi alltid hvilke løsninger du bør velge for å oppnå det beste resultatet, sier Mikkelsen.

Trenger du mer informasjon?

YC Rør AS er tilknyttet prosjektet Oljefri som gjør det enklere og tryggere for bolig - og byggeiere å erstatte oljefyrte anlegg med fornybare oppvarmingsløsninger. På www.oljefri.no har Naturvernforbundet samlet uavhengig informasjon om klimavennlige energiløsninger for boliger og bygg. Gjennom samarbeid med fagmiljøer og bransjeorganisasjoner holder Naturvernforbundet seg oppdatert på den nyeste kunnskapen om energieffektive varmeløsninger i bygg.

 

YC Rør har sin historie helt tilbake til 1934 da Yngvar Christensen etablerte rørleggervirksomhet i Elverum. I 1975 startet Yngvar Christensen opp på Hamar, først i Enggata. Dagens eiere kjøpte rørleggervirksomheten av Yngvar Christensen AS i 2007 og etablerte dagens YC Rør AS. I 2014 flyttet bedriften til Storhamargata 44 (gamle Melkefabrikken) hvor de er i dag.

YC Rør AS er arbeidsgiver for rundt 50 ansatte, hvor av ca. 40 er utøvende håndverkere.

YC Rør AS er også en offentlig godkjent lærlingbedrift. De siste 10 årene har det vært over 40 lærlinger innom bedriften.

YC Rør AS er en del av Comfort-kjeden, samt Miljøfyrtårn-sertifisert.